4239b60660d2b5b2d68391bcddce7a7b5d8843b73b85c30834718f989d1f23e8
 
STB9GbDmNh.jpeg

Всяко дарение има значение.  Току-що започнахме с този бутон, благодаря ви предварително.

Начисляваме ни такива такси и разходи за софтуер, оценяваме помощта ви! Авва Отец ни позволява да правим всичко, което правим, с фиксиран доход и Вие! 

Имайте един тон .pdf файлове, които искате да комбинирате, уведомете ни! 

cover2.png
cover3.png