4239b60660d2b5b2d68391bcddce7a7b5d8843b73b85c30834718f989d1f23e8
 

Представено: Джон Кълън "The Maps Daddy" Получете ПРАВИЛНИ статистически данни от Човека, който създаде софтуера, който СЗО и CDC манипулират

Annotation 2021-10-17 100643.png