4239b60660d2b5b2d68391bcddce7a7b5d8843b73b85c30834718f989d1f23e8
 
ООН Agenda21 N EW W световното O rder  Плановете са в движение

Знаеш, че нещо просто не е наред... Капанът е поставен.

Втората поправка в тази велика земя заплаши, наложи ваксината, преди престъплението, RedFlagLaws. Надписът е на стената!

Потърсете Posse Comitatus и вижте в какво е променено. Злото е на път да се разкрие. Ние живеем Откровението на Йоан.

Кредити:

Последните дни 

Дийн Йейтс

        TiborasaurusRex

Намерете ни и в MeWe, Gab, Brighteon

theBibleandgunControl.jpg

АЛЯСКА ГОЛЯМА ЧЕРВЕНА ФРАМА !

За да се свържете с вашия държавен представител, посетете: http://akleg.gov/house.php

За да се свържете с вашия държавен сенатор, посетете: http://akleg.gov/senate.php

Оръжия и джаджи

Въведение в законите за RedFlag ... Какво мислим?

Решения за динамична защита