4239b60660d2b5b2d68391bcddce7a7b5d8843b73b85c30834718f989d1f23e8
 

TGS Source Подаръци от Създателя!

~* Споделете надежда с нас! Поддържайте го да тече! *~
Възрастни хора, ветеринари, бездомни, възстановяващи се зависими, които можем, когато можем!

II Летописи 7:14