4239b60660d2b5b2d68391bcddce7a7b5d8843b73b85c30834718f989d1f23e8
 

ПРЕДСТАВЕН следовател
Джон Кълън "The Maps Daddy" CDC, СЗО манипулира, Джон демонстрира как.

„Просто фактите“ част I